Kompleks biurowo – produkcyjno – magazynowy „Dr Schumacher” GmbH w MalsfeldBesefört.

(Republika Federalna Niemiec) ( Ze względu na objęte tajemnicą produkcji rozwiązania zastosowane wewnątrz zakładu , mogą Państwo przejrzeć jedynie ogólny wygląd budowy , który i tak w naszym odczuciu robi wrażenie…)