Sprawdź

Naszą ofertę

Nasza firma świadczy pełne spektrum usług z zakresu instalatorstwa elektrycznego.
Specjalizujemy się w następujących dziedzinach :
– Instalacje videodomofonowe i domofonowe
– Instalacje alarmowe
– Instalacje oraz sieci teletechniczne i komputerowe
– Instancje elektryczne niskiego napięcia (do 1 kV)
– Instalacje elektryczne średniego i wysokiego napięcia
(powyżej 1 kV)
– Instalacje fotowoltaiczne
– Instalacje prądu stałego
– Naprawa kabli niskiego i średniego napięcia
– Napowietrzne linie kablowe
– Instalacje oświetlenia ulicznego
– Elektryczna sieć trakcyjna
– Eksploatacja i montaż urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
– Montaż rozdzielnic średniego napięcia

– Budowa i montaż rozdzielnic niskiego napięcia
– Doradztwo projektowe
– Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej

zapraszamy do kontaktu