Montaż kontenerowej stacji transformatorowej wraz z rozdzielnicami średniego i niskiego napięcia w obiekcie Dr Schumacher