Osiedle budynków mieszkaniowych w Bad Stafelstein

(Republika Federalna Niemiec)