Złącze kablowe średniego napięcia przy obiekcie „Szyb Maciej” w Zabrzu.

Rozdzielnia średniego napięcia w obiekcie „Szyb Maciej”